Welkom op de Website van de Stichting Consuminderhuis GevenNemenDelen te Brunssum

Wij zijn het 2e Consuminderhuis in Nederland 


Wie zijn wij

Wij zijn een groep mensen die in het verleden via een Budgetcursus, en het volgen van Thema-bijeenkomsten in Consuminderhuis Parkstad ons leven nadrukkelijker weer in eigen hand hebben genomen en nu de opgedane kennis hierin willen overdragen aan degenen die die stap nog niet hebben kunnen maken. 


Waarom een Consuminderhuis ?

Het zijn lastige tijden

en het het einde is nog lang niet in zicht. Bezuinigingen op nationaal niveau van een ongekende omvang treffen iedereen. Het constant verhogen van de eigen bijdragen (ziekenkostenverzekering), hogere lokale belastingdruk (zoals de WOZ), landelijke belastingdruk, verkorting uitkeringsduur bij werkeloosheid zijn een paar voorbeelden. En velen hebbenhet al lastig om de eindjes aan elkaar te knopen.

De Schuldhulpverlening

draait op volle toeren, het aantal huis-uitzettingen neemt schrikbarend toe, en de woningbouwcorporaties leggen de sociale woningbouw plat als gevolg van kabinetsmaatregelen. Een perspectiefloze maatschappij heeft geen toekomst. Wij richten ons daarom op de vraag (en het antwoord) hoe wij degenen die daardoor het meest getroffen worden een hart onder de riem kunnen steken. Niet door hen te betuttelen maar door hen te activeren hun lot in eigen hand tenemen, zoals wij dat zelf ook hebben gedaan.

Onze MISSIE !!!

Mensen uit een sociaal isolement halen en hen leren hun beschikbare middelen beter te beheren. Meer met minder weten te bereiken om hun eigenwaarde vergroten: Het voorportaal van een nieuwe weg in hun leven. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze deelnemers en hun actieve deelname aan de maatschappij staat daarbij voorop. Veel mensen kunnen niet omgaan met geld, staan vaak rood en dichten het ene gat met het andere. Dat is geen onwil, vaak hebben ze het nooit geleerd.

Als Consuminderhuis GevenNemenDelen te Brunssum

gaan wij samen, stapje voor stapje, aan de slag om dit doel te bereiken, door het volgen van praktische kringen, consuminderkringen / themabijeenkomsten en door je eigen inzet te tonen als vrijwilliger willen wij alles weer op de rails zetten.

Het Consuminderhuis draait volledig op vrijwilligers dus kunnen we ieders hulp goed gebruiken.

Of je nu gewoon graag een steentje wilt bijdragen aan het Consuminderhuis omdat je het een mooi initiatief vindt, of omdat je graag nieuwe mensen leert kennen en samen met hen wilt werken aan een betere toekomst. Je bent bij ons van harte welkom! Neem eens contact op om een praatje te komen maken.